Voor wie is
Morgenwereld?

Ieder merk met de ambitie om ook morgen nog relevant te zijn, kan bijdragen aan Morgenwereld. Wij werken voor sterke merken die willen verduurzamen en voor duurzame organisaties die sterke merken willen worden. Er zijn veel verschillende aanleidingen waarom merken contact met ons zoeken:

“We zien dat het tijd wordt om een andere rol in de markt te gaan vervullen. Dat heeft grote gevolgen voor ons (merk)verhaal.”

“De wereld van de goede doelen is enorm aan het veranderen. Hoe slagen we er in om donateurs voor lange tijd aan ons merk te binden?

“We doen als onderneming best veel op het gebied van duurzaamheid, maar communiceren dat te niet of te weinig en onsamenhangend.

“Onze organisatie is volop in beweging maar we krijgen onze strategie niet voldoende scherp.”

”Onze uitstraling past niet bij het nieuwe gedachtegoed dat we hebben ontwikkeld.”

“Het is in onze branche steeds lastiger om geschikt en gemotiveerd personeel te vinden.

Durf te dromen,
te denken &
te doen

Er is lef nodig om vanuit nieuwe denkkaders te werk te gaan. Wij hebben de ambitie om merken te begeleiden in hun transitie en bieden hiervoor een concrete en pragmatische benadering, bestaande uit drie effectieve stappen:

Stap 1
Dromen

In het nieuwe landschap van Morgenwereld gaan we met elkaar op zoek naar de ultieme droom van de organisatie (= de stip op de horizon) en bepalen we hoe deze van betekenis is voor de samenleving.

Stap 2
Denken

We concretiseren de droom in de merkstrategie. Hier staan we bijvoorbeeld stil bij vragen als ‘wat is de gewenste identiteit en rol van ons merk’ en ‘hoeveel merken zijn er nu echt nodig om de droom te realiseren?’

Stap 3
Doen

Practice what you preach! Papier is geduldig en om de daad bij het woord te voegen ondersteunen we merken bij de uitvoering van hun plannen (o.h.g.v. communicatie, innovatie en visuele identiteit).

Durf jij met je bedrijf te dromen van een betere toekomst? En heb jij vragen over de manier waarop jouw organisatie een merk met een ziel kan worden? We denken graag met je mee van business strategie tot en met een campagne!

NEEM CONTACT OP

Merken met een ziel

Morgenwereld vormt het nieuwe decor waarop merken gaan acteren. Ze is een nieuw paradigma met een geheel eigen dynamiek waar ruimte is voor een nieuw soort merken; merken met een ziel. Je herkent ze meteen.

Merken met een ziel

  • willen intrinsiek en op een positieve wijze echte impact creëren;
  • gaan uit van een gedeeld belang;
  • Stellen de menselijke maat centraal bij hun dagelijkse doen en laten;
  • weten je met gedeelde idealen te enthousiasmeren en inspireren om je met hen te verbinden!

LEES MEER

De stap naar Morgenwereld

De stap naar Morgenwereld is een uitdagende. Ze dwingt om (opnieuw) naar je markt en merk te kijken. Om afscheid te nemen van oude gewoontes en nieuwe aan te leren. Daar is lef voor nodig!

Wij begeleiden organisaties bij die transitie door

  • ze met een frisse blik naar Morgenwereld te laten kijken;
  • ze te helpen bij het formuleren van hun droom en rol;
  • ze te laten zien hoe je daarbij ook commercieel succesvol kunt zijn;
  • een profilering te creëren die bij het merk past en die helpt om waarde te creëren in Morgenwereld.

LEES MEER

Wij zijn een
multidisciplinair
team van experts

Wil jij ook met je merk naar Morgenwereld?
Laten we samen kijken hoe we jouw transitie kunnen vormgeven danwel versnellen. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan maximale positieve impact.

NEEM CONTACT OP

Michel Jansen
Merkstrateeg

“Het is mijn ambitie om betekenisvolle merken te ontwikkelen”

Contact
06 4168 0887
michel@morgenwereld.nu
linkedin

PROFIEL

Frank Kessel
Communicator

“Het is mijn ambitie om CSR vooral Cool, Slim & Renderend te maken”

Contact
06 2353 8446
frank@morgenwereld.nu
linkedin

PROFIEL

Jochem Duyff
Designer

“Het is mijn ambitie om het verhaal van eerlijke merken krachtig over te brengen”

Contact
06 4128 1350
jochem@morgenwereld.nu
linkedin

PROFIEL