Activation


Van een goed verhaal naar een dynamisch merk

Een dynamische tijdgeest vraagt om een dynamisch merk. Tegelijkertijd is (strategische) koersvastheid van het merk cruciaal. In die wisselwerking ligt de kracht én uitdaging van een sterk merk!

Een van de paradoxen om een sterk merk te bouwen is dus het overbruggen van de korte en de lange termijn. De ultieme uitdaging is om de merkidentiteit (als stip op de horizon) voortdurend relevant en aansprekend te houden. Het is hier waar de merkpositionering om de hoek komt kijken. Ze biedt bij uitstek de kans om op de actualiteit in te spelen.

Veel organisaties maken onvoldoende gebruik van het samenspel tussen merkidentiteit en –positionering. Met als grote gevaar c.q. gevolg dat het merk voortdurend van koers lijkt te veranderen als men over gaat tot een nieuwe positionering.

In deze workout leer je om te gaan met het geschetste spanningsveld. We laten zien hoe je vanuit een (duurzame) merkidentiteit komt tot een aansprekend communicatiethema (= merkpositionering) waarmee je je merk op aansprekende wijze kunt activeren.

Vragen / leerdoelen

  • Hoe verhouden merkidentiteit en positionering zich tot elkaar?
  • Hoe ontwikkel je een merkpositionering?
  • Waar moet je op letten bij het ontwikkelen van een merkpositionering?

Interesse in deze workout? Klik dan hier