Communicatie ontwikkelen

 

Je merkidentiteit en je verhaal als merk in Morgenwereld helder hebben is één ding. Zorgen dat je het verhaal op een inspirerende en enthousiasmerende manier deelt met relevante stakeholders is de volgende stap.

Hoe breng ik het merk onder de aandacht?

De mensen(massa) in beweging krijgen, dat is waar het uiteindelijk om gaat, want zo creëer je de meeste impact als merk! Om ervoor te zorgen dat je als merk succesvol klanten/consumenten aan je weet te binden is het essentieel om helder te krijgen welke communicatieve doelstellingen je wilt halen, wanneer je dat resultaat bereikt hebt én welke middelen je daarbij gaat inzetten. Er ontstaan vragen, zoals:

  • Wie zijn mijn belangrijkste stakeholders en hoe / wat moet ik communiceren om relevant te zijn?
  • Hoe bereiken we het gewenste resultaat zo effectief en efficiënt mogelijk?
  • Wat is op korte, middellange en lange termijn het doel van de communicatie?
  • Welke communicatiemiddelen en welk budget hebben we daarbij nodig?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het merkverhaal bij onze medewerkers beklijft?

In essentie komt het neer op de vraag: hoe gaan we de merkidentiteit op een effectieve en efficiënte manier delen met onze klanten, medewerkers en overige stakeholders?

 

Het proces

Om tot sterke en effectieve communicatie te komen onderscheiden we twee stappen in het proces. Eerst ontwikkelen we een meerjaren communicatiestrategie. Vervolgens vertalen we die naar een helder en pragmatisch communicatiejaarplan.

In de eerste fase werken we aan een communicatiestrategie waarin de doelen en doelgroepen helder zijn uitgeschreven. In dit proces bepalen we welke doelgroep en welke doelen prioriteit hebben. Hoe wenselijk ook het is een utopie om te denken dat je als merk in één klap alles kunt veranderen. Dat is zowel budgettair als qua personele bezetting niet realistisch.

Op basis van de gedefinieerde prioriteiten werken we in de tweede fase een communicatiejaarplan uit, waarbij we een combinatie maken van bestaande en nieuwe activiteiten. We actualiseren de – vaak al jaren routinematig opgestelde – communicatieagenda en kijken welke stakeholders we willen bereiken en via welke communicatiemiddelen we ze het beste kunnen bereiken. Ook kan er bij voorbeeld voor gekozen worden om specifiek voor een groep een thematische aanpak te kiezen.

 

Het resultaat

De communicatiestrategie vormt de blauwdruk voor de marketing/communicatieafdeling om op langere termijn de communicatie in lijn met het merkverhaal in te richten. Die strategie fungeert als toetsingsinstrument voor de afdeling en de organisatie

Het communicatiejaarplan geeft de afdeling het overzicht en inzicht om op een heel pragmatische manier het ‘nieuwe’ merk te introduceren. Op welke momenten willen we met welke doelgroep communiceren; hoe frequent zetten we de sociale media in, versturen we nieuwsbrieven en/of zijn we aanwezig op beurzen en bijeenkomsten?

Op deze wijze is geborgd dat de merkidentiteit daadwerkelijk gecommuniceerd gaat worden, dat er minder ad hoc gecommuniceerd wordt en dat er objectief gekeken wordt naar de inzet van de communicatie- en financiële middelen. Er worden afgewogen keuzes gemaakt die er toe leiden dat het merk consistent en krachtig wordt gecommuniceerd.