Draagvlak creëren

 

Om écht een merk in Morgenwereld te zijn is het cruciaal dat het merk meer is dan een mooi verhaal. Dat het merk extern beleefd maar vooral ook intern geleefd wordt.

Bouwen op een droom

Verandering brengt vaak onrust met zich mee. Hoe zorgen we er derhalve voor dat in dat proces het merkverhaal rust geeft en een ‘fundament’ wordt. Een fundament dat stevig wordt neergezet vanuit de droom, het vertrekpunt van de transitie. Hoe zorg ik dat het merk intern beleefd wordt? En dat het op die manier houvast biedt aan alle medewerkers en overige stakeholders.

  • Op welke manier en wanneer betrekken we de medewerkers in de ontwikkeling?
  • Hoe voorkom ik dat het nieuwe merk alleen in de boardroom en bij de marketing-communicatieafdeling leeft?
  • Moeten we de medewerkers trainen zodat ze vertrouwd raken met het nieuwe merkverhaal?
  • Welke middelen ga ik inzetten om de medewerkers te informeren en te betrekken?

In essentie komt het in al deze situaties neer op de vraag: hoe creëren we een zo breed en sterk mogelijk draagvlak? De uitdaging ligt er dan ook in om vanaf het begin te kijken welke medewerkers we op welk moment betrekken in het proces. Werken we met ambassadeurs, kiezen we voor een big bang of een uitgebreid opleidingstraject? Is derhalve marketingcommunicatie of HR leidend in dat proces? En welke invloed staan we (echt) toe?

 

Het proces

De manier waarop er draagvlak wordt gecreëerd bij merken hangt sterk af van de omvang van de organisatie en de cultuur van de organisatie. Is er sprake van een hiërarchische organisatie waarin de verschillende managementslagen taken en verantwoordelijkheden hebben die het mogelijk maken om stap voor stap een breed draagvlak te creëren? Of is er juist sprake van een hele open en platte organisatie waarin iedereen gewend is om zijn eigen taken en verantwoordelijkheden te hebben? Hebben we het over 50 of 5000 medewerkers, 1 of meerdere locaties en nationaal of internationaal?

Er zijn echter ook overeenkomsten. Zo zoeken we in de eerste fase naar medewerkers die volop geloven in de ‘droom’ en zich er hard voor willen maken. Ambassadeurs van de morgenwereld die in staat zijn om grote groepen collega’s te (informeel en formeel) te informeren en enthousiasmeren met het nieuwe merkverhaal. Zij nemen zitting in het kernteam voor de internal branding. Op die manier verbreden we het draagvlak op een persoonlijke en menselijke manier.

In de tweede fase kijken we welke interventies nodig zijn om het draagvlak te versterken. Is het merkverhaal sterk genoeg om de mensen mee te nemen? Wat zijn de vragen die de organisatie nog heeft en op welke manier zorgen we ervoor dat ze het merk echt gaan (be)leven? Wanneer en op welke manier introduceren we het ‘nieuwe’ merk. Kiezen we voor massale bijeenkomsten en/of voor persoonlijke ontmoetingen? Organiseren we (groeps-)trainingen of volstaat een helder merkdocument?

In de derde fase kijken we welke communicatiemiddelen we kunnen inzetten om het proces te versterken en te versnellen. Maken we gebruik van intranet, kiezen we voor posters, nieuwsbrieven etc.? Of ontwikkelen we een compleet trainingstraject om de mensen mee te nemen?

 

Het resultaat

Cruciaal is dat we in het creëren van draagvlak streven naar een optimaal resultaat van de inspanningen. Een ‘personal merkcoach’ is onbetaalbaar en het merkverhaal één keer presenteren aan het gehele personeel weinig effectief.

Het verhaal op een heldere en enthousiasmerende manier voor voetlicht brengen is iets waar we van nature goed in zijn. Voor uitgebreidere internal branding trajecten en personeelstrainingen werken we samen met gespecialiseerde professionals die, net als wij, hun kwaliteiten het liefst inzetten voor organisaties die het verschil willen en kunnen maken. De merken van de morgenwereld.

Aan de basis ligt een helder plan van aanpak dat samen met de marketing en communicatieafdeling én de HR-verantwoordelijke op detail verder wordt uitgewerkt. Belangrijk is ook dat de organisatie zich er bewust van is dat een merk- c.q. cultuuromslag iets is van de langere adem. Een merk in Morgenwereld ben je niet van de ene op de andere dag.