Ideaal ontwikkelen

 

In Morgenwereld wordt door klanten en andere stakeholders van merken verwacht dat zij niet alleen winst maken, maar ook een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Veel organisaties spelen daarom met de vraag: hoe gaan WIJ bijdragen aan een mooiere samenleving?

 

Aansluiten vanuit eigen kwaliteiten en ambitie
Voor iedere organisatie kan het gebied waarop die bijdrage plaatsvindt anders zijn. Bij het bepalen daarvan vormen de in 2015 door de Verenigde Naties ontwikkelde sustainable development goals (SDG’s) een bron van inspiratie. Ze bieden een mooi en breed scala aan mogelijkheden voor organisaties om vanuit de eigen kwaliteiten en ambities bij aan te sluiten en (nog belangrijker) aan bij te gaan dragen.

---

---

Het proces

Centraal in dit soort trajecten staat dat de gedeelde droom die tot stand komt werkelijk uit de organisatie komt en niet door ons als adviseurs wordt opgelegd. We stemmen in overleg met de opdrachtgever af wat hierin de gewenste route is en hoe we medewerkers in dit soort processen kunnen betrekken.

Tijdens zo’n proces dagen we organisaties uit om hun ultieme droom te duiden over de wijze waarop zij willen bijdragen aan een mooiere wereld. In essentie gaan we daarbij met elkaar op zoek naar het creëren van de verbinding tussen enerzijds de strategische ambities, cultuur, idealen en kerncompetenties van de organisaties en anderzijds de sustainable development goals (SDG’s).

In dat proces dagen we de organisatie uit om op een creatieve manier echt de grenzen op te zoeken en er soms zelfs overheen te gaan. We inspireren en confronteren. Op deze manier borgen we dat organisaties ook daadwerkelijk in staat zijn om een droom te realiseren waarvan zowel de medewerkers als de klanten uit hun bed komen!

 

Het resultaat

Een helder en inspirerend gedeeld ideaal over hoe de organisatie wil bijdragen aan een mooiere wereld! Dit ideaal vormt vervolgens een richtinggevend vertrekpunt voor het ontwikkelen van de merkidentiteit.