Consumer Insight

Van big data naar emotionele merkbeleving

In morgenwereld, waar niet langer de financiële relatie maar de emotionele relatie met het merk steeds belangrijker wordt, is het zaak om je in de klant te verdiepen, hem te doorgronden en niet alleen van op afstand te observeren.

Met big data alleen kom je er dus niet, want zij laten je niet zien wat er onder de oppervlakte gebeurt en zij leren je niet waarom dingen veranderen. En zonder begrip is het niet mogelijk om te anticiperen of te voorspellen.

Kwalitatief onderzoek laat zien wat de klant écht beweegt, wat hem drijft in deze wereld vol verandering en waarom hij bereid is zich aan jouw merk te binden.

Het leert je te begrijpen hoe mensen in het leven staan en hoe je aan hun dieperliggende aspiraties kunt raken.  Onderzoek maakt met andere woorden inzichtelijk welke kansen er zijn om nieuwe producten en diensten te introduceren op basis van de (latente) behoeften en (onuitgesproken) ambities van je klanten.

In deze sessie gaan we dieper in op de strategische meerwaarde die kwalitatief onderzoek voor je kan bieden. Welke sociaal maatschappelijke trends zijn er? Hoe gaan mensen om met verandering?  Wat betekent dit voor de benadering van jouw klant? En, vooral ook, hoe kun je die inzichten vertalen naar succesvolle ideeën voor betekenisvolle communicatie en relevante innovatie.

Burat

Deze sessie wordt in samenwerking met Wim Buedts en Sabine Rats van bureau Burat verzorgd. Burat is een strategisch kwalitatief onderzoeksbureau. Hun kracht ligt in het blootleggen van onderliggende trends & ontwikkelingen om van daaruit drijfveren en ambities van mensen te verklaren. Deze inzichten leiden tot concrete handvatten om merken te bouwen en/of tot succesvolle communicatie en innovatie van producten en diensten te komen.

Bureau Burat werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, van telecom provider tot retailbedrijf, van financiële instelling tot sportbond. Zie voor meer informatie http://www.burat.biz

Vragen / leerdoelen

  • Hoe gaan mensen om met een wereld die steeds sneller verandert en wat betekent dat voor de manier waarop ik naar mijn doelgroepen moet kijken, hen moet benaderen?
  • Hoe kan ik binnen deze context van verandering relevante inzichten opdoen waardoor ik verbonden blijf met mijn doelgroep en ik mijn merk relevant en krachtig houd?
  • Wat is de rol van onderzoek binnen dit nieuwe spel en hoe kan kwalitatief onderzoek een bijdrage leveren aan mijn merkstrategie?
  • Hoe vertaal ik de opgedane inzichten aansprekende communicatie en innovatie van producten en diensten?

 

Interesse in deze workout? Klik dan hier