Merkidentiteit ontwikkelen

 

Steeds meer organisaties worden worden zich bewust van het belang van een heldere merkidentiteit. De stip op de horizon die helpt om relevant en onderscheidend te zijn.

 

Het belang

De merkidentiteit fungeert als baken om de organisatie aan te sturen en een aansprekende marktpositie te creëren. Onderzoek toont aan dat organisaties die het merk als kompas gebruiken, de zogeheten brand leaders, veel succesvoller (= winstgevender) zijn dan bedrijven die dat niet doen. Vanuit het merk weten ze buiten met binnen te verbinden.

---

---

Voor iedere organisatie ligt er dus een uitdaging om een inspirerende merkidentiteit te ontwikkelen die haarfijn duidelijk maakt wat haar unieke meerwaarde is richting al haar stakeholders. Een merk heeft zowel extern als intern betekenis en het is daarom belangrijk om je af te vragen welke rol je als organisatie wilt spelen in je markt.

Het gebruik van archetypen werkt daarbij zeer verhelderend. Bent u bijvoorbeeld meer een uitdager, goede vriend of expert? Waar zit uw toegevoegde waarde?

---

---

Elk archetype kent een geheel eigen set van drijfveren en intenties die mensen tijdens onze merktrajecten vaak herkennen in hun organisatie. Deze herkenning biedt een mooie basis om vanuit eigen kracht te gaan (leren) denken en handelen. Ze biedt uitstekende aanknopingspunten om een authentiek en inspirerend merkverhaal te ontwikkelen, waarmee de organisatie een betekenisvolle positie in de markt in kan nemen en haar idealen kan realiseren.

De archetypische werelden spreken tot de verbeelding en maken het mogelijk om een concrete doorvertaling te maken naar gedrag en wijze van communiceren. Zo is geborgd dat het merk zich op consistente en consequente wijze blijft ontwikkelen.

 

Het proces

We onderscheiden twee fasen in het proces.

In de eerste fase gaan we kleur bekennen, want het ontwikkelen van een krachtige merkidentiteit vraagt om keuzes durven maken over waar je in essentie voor staat. Alleen zo lukt het om een scherpe marktpositie te creëren. Vanuit een analyse ontwikkelen we mogelijke merkidentiteitsscenario’s. Die bespreken we en uiteindelijk komen we tot een voorkeursscenario. Er ligt nu een goede basis om de merkidentiteit te ontwikkelen.

Dat doen we in de tweede fase. We werken de voorkeursrichting uit tot een heldere merkidentiteit en leggen deze vast in een zogeheten merkkompas. Dit kompas beschrijft op heldere en illustratieve wijze het merkverhaal. Het bevat onderdelen als visie, missie, essentie, doelgroepbeschrijving en kernwaarden. Tevens beschrijven we de betekenis van de merkidentiteit voor de stakeholders en werken we deze uit voor merkdragers zoals cultuur, website, communicatie en innovatie. We bespreken het kompas en scherpen het ten slotte aan waar nodig.

 

Het resultaat

In een compact proces met veel ruimte voor interactie ligt er een helder, inspirerend en richtinggevend merkkompas. De organisatie is klaar om merkgedreven te opereren. Het merkkompas dient namelijk als een brondocument voor alle vervolgstappen die de organisatie nu gaat zetten (bijvoorbeeld het ontwikkelen van communicatie, een visuele identiteit en/of innovatie van producten en diensten).

---

---