Strategy

Dare to dream

De transitie naar morgenwereld biedt veel organisaties aanleiding om hun raison d’être te herijken. Volstaat het huidige gedachtegoed nog in een duurzame wereld of is er urgentie om die opnieuw onder de loep te nemen om relevant te blijven? Waarvoor komen we eigenlijk elke dag ons bed uit en gaan we met elkaar aan de slag om onze ambities waar te maken? Wat is onze gedeelde droom?

Het ontwikkelen van een betekenisvol merk begint bij durven dromen van de toekomst en het concreet formuleren van een heldere bedrijfsstrategie. Toch zien we in de praktijk nog regelmatig dat deze onduidelijk is. Het verbinden van de bedrijfsstrategie aan het merk is dan ook een kunst op zich. Dat gaat over het koppelen van een hoger ideaal (= abstract en emotioneel) aan gerichte plannen (= functioneel en rationeel) om de organisatiedoelen te bereiken.

In deze workout leer je opnieuw naar je eigen organisatie te kijken. Wat betekent de (transitie naar) morgenwereld voor jouw organisatie en hoe biedt ze aanknopingspunten om een betekenisvol merk te bouwen dat verankerd is in de business strategie?

Vragen / leerdoelen:

  • Wat betekent de beweging naar morgenwereld voor het bouwen van merken?
  • Wat betekent de beweging naar morgenwereld voor jouw organisatie?
  • Welke kansen biedt morgenwereld om je dromen te realiseren?
  • Hoe maak je de stap van business strategie naar merkstrategie?