Visuele identiteit ontwikkelen

 
Het ontwikkelen van een visuele identiteit gaat veel verder dan het ontwerpen van een logo. Ze zorgt ervoor dat een organisatie zich (communicatief) presenteert op een manier die volledig in lijn is met haar strategische ambities.

 
Het belang

Echte verhalen laten zich op prachtige en inspirerende wijze verbeelden! Dat is waar het bij het ontwerpen van een visuele identiteit in essentie om gaat. Wat is het (merk)verhaal dat je over de Bühne wilt brengen? Welke uitstraling past daarbij? Welke beelden, kleuren, tone of voice, typografie en logo helpen de organisatie om verbinding met haar stakeholders te realiseren en uiteindelijk positieve impact te creëren?

 

Het proces

Het ontwikkelen van een visuele identiteit is een inspirerend proces waarbij meer abstracte en strategische ideeën tot leven komen in woord en beeld. Soms vraagt de huidige visuele identiteit om een opfrissing en in sommige gevallen is er behoefte aan een compleet nieuwe visuele identiteit. In alle gevallen is nauwe samenwerking de sleutel tot een succesvolle exercitie. We onderscheiden in dit soort projecten drie fasen.

In de eerste fase gaan we mogelijke visuele richtingen verkennen. Het ontwikkelde merkkompas (zie ontwikkelen merkidentiteit) dient hiervoor als basis. In co-creatie met de opdrachtgever bespreken we de richtingen. We bespreken logovarianten, kleurgebruik, uitstraling, etc. en verrijken de verhaallijn van de organisatie. Uiteindelijk komen we tot een voorkeur voor een tweetal richtingen.

In de tweede fase werken we de twee gekozen richtingen verder uit. Tijdens deze fase laten we – in concept – zien hoe de gekozen richtingen zich laten vertalen naar verschillende communicatiedragers, zoals visitekaartjes, vlaggen, brochures, website, etc.. Op deze wijze komen beide richtingen nog meer tot leven en krijgt het ontwikkelde merkverhaal nog meer gestalte. We bespreken met elkaar de uitstraling die ontstaat en maken een keuze voor een finaal ontwerp.

In de derde fase presenteren we de finale visuele identiteit. Het gekozen logo is – waar nodig – gefinetuned en compleet uitgewerkt naar de (met elkaar afgesproken) communicatiedragers.
 

Het resultaat

De organisatie heeft bij het opleveren van de visuele identiteit een uitstraling die past bij het verhaal dat ze de wereld te verkondigen heeft en die haar helpt haar ambities te realiseren. Een visuele identiteit waarin het merkverhaal zich op onderbouwde en logische wijze laat vertalen naar beelden, kleuren, typografie en logo en die op inspirerende wijze tot haar recht komt op de communicatiedragers van de organisatie.